Catalogus van data-ethische dilemma's

In de workshop, tijdens trainingen en tijdens de AEB (algoritme effect beoordeling) verzamelen wij data-ethische dilemma's waar jullie medewerkers in de praktijk tegenaan lopen. Die nemen we op in een catalogus van data-ethische dilemma’s. Bij elk dilemma belichten we de verschillende invalshoeken, en nemen we verwijzingen op naar de data-ethische code of andere relevante bronnen (intern of extern). Het mes snijdt zo aan twee kanten: je doordringt medewerkers ervan dat ethiek iets is dat ze ook zelf moeten doen, en je geeft ze daarvoor concrete, praktijkgerichte input.
Neem contact met ons op

Kick-off data-ethiek

Data-ethiekpresentatie voor bestuur/directie
Data-ethiekworkshop
Data-ethische code/beleid
Catalogus van data-ethische dilemma's
Training medewerkers
Algoritme Effect Beoordeling
Data-ethiek governance
Eindrapportage